Algemene voorwaarden

Gelieve alle annulerings- en wijzigingsaanvragen direct in te dienen bij het bedrijf waar u uw auto wilt/van plan was te parkeren. Cparkings beheerd zelf niet de reservering waardoor het niet mogelijk is de reservering bij Cparkings te wijzigen of te annuleren.

Opzegtermijn annulatie:

 • De meeste parkeerbedrijven  vermelden in hun voorwaarde dat u meer dan 24 uur voor de aankomstdatum/tijd van het voertuig dient te annuleren. Het is belangrijk dat u rekening houdt met de verschillende voorwaardes per parkeerbedrijf.

Let op:

 • Cparkings is geen parkeerbedrijf. De applicatie van van Cparkings helpt u bij het zoeken naar het juiste parkeerbedrijf. Mocht u een restitutie aanvraag willen doen, dan is dat belangrijk dat u deze indient bij het desbetreffende parkeerbedrijf. Voor uw parkeerreservering gelden ook de Algemene Voorwaarde van het betreffende parkeerbedrijf. Deze kunt u vinden op de website van uw gekozen parkeerbedrijf.
 1. Cparkings werkt slechts als boekingsagent en is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijkheid voor alle voertuigen bij de parkeergelegenheid, hotel, of valet service aanbieder. U stemt er mee in dat u een boeking maakt bij Cparkings die optreedt als een online boekingsagent en dat de voorziening van parkeren wordt geregeld door de parkeeraanbieder wanneer u aankomt op locatie. De Parkeeraanbieders zijn onafhankelijke bedrijven een geen agenten of werknemers van Cparkings. Cparkings kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen, fouten, verzuim, verklaringen, garanties, overtredingen of nalatigheid van dergelijke leveranciers met enig persoonlijk letsel, overlijden, schade aan eigendommen, of andere schade of kosten tot gevolg. Cparkings is niet aansprakelijk en zal geen restitutie geven in geval van staking, overmacht of andere oorzaken die buiten haar directe controle vallen en kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor bijkomende kosten, verzuim, vertragingen, omleidingen of handelingen van een regering of autoriteit.
 2. Cparkings controleert de prijzen door de beste prijs- kwaliteitsverhouding aan te bieden. Prijzen kunnen stijgen of dalen door seizoensgebonden speciale aanbiedingen. Alle getoonde prijzen zijn voor online vooruitboekingen en de prijzen gegeven door de parkeeraanbieders zijn inclusief alle toepasselijke BTW (of landelijke equivalent) toegepast in het land van de parkeeraanbieder en inclusief alle andere toegepaste belastingen, tenzij anders aangegeven. Er worden geen betalingskosten aangerekend, ongeacht de wijze van betaling tenzij anders aangegeven. Bij een eventuele verandering opgelegd door het parkeerbedrijf of de overheid is het mogelijk dat de prijs veranderd, in dit geval zal Cparkings de nieuwe prijs met u communiceren zodat u kunt afzien van de reservering voordat deze definitief is.
 3. Boekings- en annuleringsprocedures
 • 3.1. Boekingen gemaakt via de Cparkings applicatie genereren boekingsvouchers na voltooiing van een boeking. Een reservering is echter geen gegarandeerde plaats. Cparkings kan een boeking van de parkeergelegenheid annuleren wanneer de parkeeraanbieder dat adviseert of dat deze niet in staat is om aan de reservering te voldoen.
 • 3.2. Zorg ervoor dat u de aanwijzingen en instructies voor de dienst die u geboekt heeft bij u heeft, alsook het telefoonnummer, gegevens over de procedure van betreden en verlaten van het parkeerterrein. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de officieel geldende aanwijzingen te volgen voordat u vertrekt – alle gemiste boekingen, vluchten en andere problemen die voortvloeien uit het niet opvolgen van de geldende aanwijzingen, zullen niet terugbetaald worden door Cparkings.
 • 3.3 Indien u een hogere prijs door de parkeeraanbieder heeft gekregen dan op uw boekingsvoucher staat doordat u niet de juiste reservatieprocedure heeft gevolgd of doordat de procedure van betreden en verlaten niet werd gevolgd of doordat u uw boekingsvoucher niet bij zich had, zal Cparkings niet in staat zijn om terugbetaling voor u te verkrijgen.
 • 3.4 De prijs van de transfer kunnen in de Cparkings prijzen inbegrepen zijn, maar controleer eerst of dit in de gegevens van de parkeeraanbieder vermeld staat of neem contact op met het betreffende parkeerbedrijf voordat u uw boeking bevestigt.
 • 3.5 Een minimum verblijf is bij sommige parkeergelegenheden van toepassing. Indien u minder dagen wenst te blijven kan dit in sommige gevallen alsnog, de kosten van de minimum duur dienen dan vrijwel altijd betaald worden. Eventuele prijsopgaves omvatten de kosten van de minimum duur kunt u op Cparkings vinden, mocht deze prijs niet beschikbaar zijn kunt u direct contact opnemen met het betreffende parkeerbedrijf.
 • 3.6 Prijzen per dag kunnen variëren afhankelijk van datum, duur van het verblijf, afleverdatum/tijd en ophaaldatum/tijd van het voertuig.
 • 3.7 Afhankelijk van de parkeeraanbieder en het product dat u geselecteerd heeft, dient u wellicht uw autosleutels af te geven bij het personeel van de parkeeraanbieder. U dient ervoor te zorgen dat, voordat u het voertuig bij de parkeeraanbieder achterlaat, alle wettelijke voorschriften (b.v. verzekeringen) in orde zijn en in de auto zitten. De parkeeraanbieder behoudt zich het recht om uw voertuig binnen of buiten de parkeerplaats te verplaatsen als de parkeeraanbieder of haar medewerkers dit naar hun oordeel nodig vinden voor de efficiënte inrichting van de parkeergelegenheid, of bij noodgevallen om ongevallen of belemmeringen te vermijden. Indien chauffeurs van de parkeeraanbieder met uw voertuig op de openbare weg rijden, dienen de chauffeurs van de parkeeraanbieder hiervoor volledig verzekerd te zijn, maar u (de klant) dient dit zelf te controleren.
 • 3.8 Parkeren is onderworpen aan de algemene voorwaarden van de individuele parkeeraanbieder. Het is uw verantwoordelijkheid om bij aankomst op het parkeerterrein naar deze voorwaarden te vragen.
 • 3.9 Alle invoerfouten gemaakt door de klanten waardoor men vertraging oploopt of een late aankomst van de klant, kunnen (kan) leiden tot het in rekening brengen van administratiekosten die direct door de automobilist (de klant) betaald dienen te worden.
 • 3.10 Hoge of brede voertuigen: Niet alle parkeerterreinen kunnen grote voertuigen, bussen, campervans etc. accomoderen en als deze toch geaccepteerd worden kan er een extra kost aan verbonden zijn. Tenzij anders aangegeven op Cparkings zijn alle reservaties geldig voor klein- tot middel-grote voertuigen. Als het voertuig niet in deze categorie past is het de verantwoordelijkheid van de klant om het juiste voertuigstype op het reservatieformulier te selecteren, of op voorhand contact op te nemen met het betreffende parkeerbedrijf. Cparkings kan geen restitutie aanbieden voor extra kosten die in rekening worden gebracht in het geval dat het juiste autotype niet geselecteerd werd of als het parkeerterrein het voertuig niet accepteert.
 • 3.11 Cparkings adviseert klanten ruime tijd van te voren het voertuig bij de parkeergelegenheid af te leveren zodat zij voldoende tijd hebben om hun reis te vervolgen.
 • 3.12 Alle voertuigen worden op risico van de klant geparkeerd. In geval van een klacht, claim of geschil (b.v. indien uw voertuig schade heeft geleden terwijl deze bij de parkeeraanbieder stond of indien u uw voertuig verliest of één van uw bezittingen uit het voertuig verliest terwijl deze bij een parkeeraanbieder werd achtergelaten), dient de klant rechtstreeks aan het parkeerterrein te worden overgemaakt. In geen geval heeft Cparkings de verantwoordelijkheid voor een dergelijke gebeurtenis. Alle vorderingen voor verlies of schade aan voertuigen, of de kwaliteit van de dienstverlening moeten bij de parkeeraanbieder gemaakt worden. Wij zullen, op verzoek, de contactgegevens van de parkeeraanbieder publiek maken. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument.
 • 3.13 Cparkings brengt geen extra kosten in rekening voor wijzigingen of annuleringen, maar voor sommige parkeerdiensten gelden administratieve kosten en een toeslag. Indien dit van toepassing is, zal het parkeerbedrijf de reservering aanpassen en de eventuele kosten aan u doorberekenen.
 • 3.14 Boekingen bij sommige parkeeraanbieders kunnen niet gerestitueerd en / of gewijzigd worden. Indien dit van toepassing is, zal Cparkings ook niet aan u restitueren.
 1. Cparkings heeft geen controle over dergelijke websites van parkeeraanbieders en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of voor enige schending van het contract, opzettelijk of nalatig optreden van deze derde partijen, wat in verlies, schade, vertraging of letsel aan u of uw reisgenoten resulteert. Cparkings is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de meningen van dergelijke websites, en dergelijke websites worden niet onderzocht, gecontroleerd op juistheid of volledigheid door Cparkings. Opname van een gelinkte applicatie in de Cparkings applicatie suggereert geen of vormt geen goedkeuring of bekrachtiging van de gelinkte applicatie door Cparkings. Als u besluit om de Cparkings applicatie te verlaten door deze applicaties te openen, doet u dit op eigen risico. Alle regels, beleid (waaronder privacybeleid) en de operationele procedures van de applicaties die beheerd worden door derden zijn op u van toepassing wanneer u zich op dergelijke sites bevindt. Cparkings is niet verantwoordelijk voor informatie die u aan derden verstrekt.
 2. De inhoud van de Cparkings applicatie zijn auteursrechtelijk beschermd, alle rechten voorbehouden. Andere product- en bedrijfsnamen die hierin vermeld worden, kunnen de handelsmerken van de respectievelijke eigenaren zijn. Afbeeldingen op de Cparkings applicatie zijn opgenomen voor het bekijken van doeleinden en mogen in geen enkel formaat opgeslagen of gedownload worden. Alle recensies van klanten vermeld op de Cparkings applicatie vertegenwoordigen geen meningen van Cparkings.
 3. Informatie, software, producten en diensten gepubliceerd op de Cparkings applicatie kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. In het bijzonder geeft Cparkings geen garantie voor de juistheid ervan, en sluiten zij aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden met betrekking tot de informatie en beschrijving van parkeren, hotel en andere reisproducten die op deze applicatie staan uit (inclusief, zonder beperkingen, foto’s, lijst van voorzieningen, algemene productbeschrijvingen enz.), die grotendeels door de respectievelijke leveranciers verstrekt worden. Alle beoordelingen op deze applicatie zijn bedoeld als slechts algemene richtlijnen en Cparkings staat niet in voor de juistheid van de tarieven. Er worden periodiek wijzigingen aan de informatie aangebracht. Cparkings en/of haar respectievelijke leveranciers mogen ten allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen op deze applicatie aanbrengen. Cparkings en/of haar respectievelijke leveranciers doen geen bindende uitspraken over de geschiktheid van de informatie, producten en diensten op de Cparkings applicatie voor welk doel dan ook, en het opnemen of te koop aanbieden van producten of diensten op de Cparkings applicatie vormt geen goedkeuring of aanbeveling van deze producten of diensten door Cparkings. Cparkings en/of haar respectievelijke leveranciers verwerpen hierbij alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze informatie, software, producten en diensten met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden, van voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en zonder inbreuk. De parkeeraanbieders zijn onafhankelijke bedrijven en geen agenten of werknemers van Cparkings. Cparkings is niet aansprakelijk voor de handelingen, fouten, verklaringen, garanties, overtredingen of nalatigheid van een dergelijke leverancier of voor enig persoonlijk letsel, overlijden, schade aan eigendommen, of andere schade of kosten als gevolg ervan. Cparkings is niet aansprakelijk voor en zal geen vergoeding geven in het geval van staking, overmacht of andere oorzaken die buiten haar directe controle zijn, en heeft geen aansprakelijkheid voor bijkomende kosten, verzuim, vertragingen, omleidingen of handelingen van een regering of autoriteit. In geen geval zal Cparkings of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Cparkings applicatie, of met de vertraging of onmogelijkheid van de Cparkings applicatie, of voor enige informatie, software, producten en diensten verkregen via de Cparkings applicatie, of anderszins voorkomend uit het gebruik van de Cparkings applicatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het verlies van gebruik, gegevens, winst, besparingen of kansen), of op basis van contract, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs als Cparkings en/of een van haar leveranciers op de hoogte gesteld zijn van de mogelijkheid van schade.
 4. U gaat ermee akkoord om Cparkings, haar dochterondernemeningen en/of haar respectievelijke leveranciers en functionarissen, directeuren, werknemers en agenten van en tegen alle aanspraken, oorzaken van actie, eisen, terugvorderingen, verliezen, schade, boetes, straffen of andere kosten of uitgaven van welke soort of aard dan ook te beschermen en te vrijwaren, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, welke door derden zijn ingesteld ten gevolge van:

(a) uw schending van deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen te wijzigen of de documenten waarnaar hierin verwezen wordt; (b) uw schending van de wet of de rechten van een derde, of (c) uw gebruik van de Cparkings applicatie.

 1. Als voorwaarde voor het gebruik van de Cparkings applicatie, garandeert u Cparkings dat u de Cparkings applicatie niet gebruikt voor een doel dat onwettig of verboden is door deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

Cparkings is een handelsnaam van JEMA v.o.f., geregistreerd in Nederland onder nummer 60512865.